Att lära sig språket för programmering

Att lära sig ett programspråk påminner väldigt mycket om att lära sig vilket nytt språk som helst. Man kan också jämföra det med att lära sig spela ett nytt instrument. I början kan det vara svårt, frustrerande och spänningslöst.

Man nöter och nöter, tragglar ord, skalor eller tekniker. För att så en dag plötsligt kunna föra en dialog med någon i ett främmande land, eller skriva en helt egen låt och framföra den för sina vänner. Tillfredsställelsen ligger i att med tålamod och envishet ha bemästrat något komplicerat, hittat nyckeln, vilket sedan innebär ett nytt verktyg i verktygslådan som man kan ta fram och använda när helst det behövs! Detta öppnar många dörrar och ger i sig nya möjligheter att åstadkomma andra, nya saker. 

Programmeringsspråket

Exempel på programmeringsspråk

Det finns tusentals olika programmeringsspråk och alla har sitt eget specifika syfte. Programmets slutgiltiga ändamål är det som avgör vilket man använder, och ibland kan man komma att behöva utveckla nya språk för en viss uppgift. Det är så alla dessa olika språk en gång tillkommit.

Programmen skrivs i en särskild typ av källkod och man brukar dela upp språken i två separata grupper; kompilerande språk eller interpreterande språk. 

I ett kompilerande språk översätts källkoden till maskinkod med hjälp av olika verktyg. Koden kompileras, därav namnet. Exempel på sådana är C, C++ och Pascal.
Det interpreterande programspråket kompilerar inte programmen förrän skriptet körs. Detta har både fördelar och nackdelar. Fördelen är att det går snabbare att utveckla sådana program, men nackdelen är att den färdiga produkten kommer att fungera långsammare i och med att varje del måste kompileras innan det körs. Exempel på sådana språk är PHP, Perl, Bash eller TCL.
Sedan finns det en mängder med andra typer av språk där koden exempelvis kompileras till en mellankod i första skedet, innan det interpreteras av en tolk. Där har vi det välkända Java som ett typexempel.

Tips när du ska välja programmeringsspråk

Många undrar över vilket språk som är bäst att lära sig. Det bästa är då att ärligt fråga sig själv; vad driver mig att programmera? Hur mycket datorvana har jag? Vilka egenskaper har de olika språken? Vilka språk är mest attraktiva just nu på marknaden? Hur mycket tid har jag? För vilket ändamål ska språket användas?