Om Mig

Jag som skriver denna blogg heter Johan Almkvist och är 28 år gammal. Jag har nyligen inlett en högskoleutbildning inom webbutveckling och programmering, på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
På utbildningen läser vi programmeringskurser med fokus på klient- och serversida. För att vi ska lära oss skapa webbapplikationer har skolan fyllt schemat med kurser som handlar om till exempel HTML5, C

SS, JavaScript, PHP, ASP.NET, Ruby on Rails, Python, C# och databaser. Det är mycket intressant och hittills har jag lärt mig enormt mycket! Om två år kommer jag ha uppnått 120 HP-poäng och ha en högskoleexamen i webbutveckling och programmering.
Efter detta erbjuder min skola ett frivilligt påbyggnadsår, vilket jag planerar att fortsätta med, och då kommer vi att få fördjupa oss inom tekniker som Adobe Air, Django, iOS och 3D för webben.

Om Mig

Varför har jag skapat denna blogg?

Anledningen till att jag startade denna blogg är att jag vill föra en dagbok eller en slags journal över mina studier och framstegen jag förhoppningsvis kommer att göra i min kompetens de närmaste två åren. Min förhoppning är att de ämnen som tas upp här även kommer att intressera mina läsare, och eventuellt inspirera andra till att fördjupa sig inom detta fantastiska område!
Branschen innebär en otroligt spännande miljö att arbeta i eftersom att området just nu är i en extrem innovativ utvecklingsfas. Det är dessutom hög efterfrågan på så väl nyexaminerade som mer erfarna programmerare och ingångslönen är mycket bra.

Vad är roligt med programmering?

Det som är roligt med programmering är att man får en chans att skapa något konkret av endast en idé. Det finns dessutom så otroligt mycket man kan specialisera sig inom och därför behöver man aldrig tröttna! Man kan programmera alltifrån webbplatser och datorer till robotar. Får man chansen att delta i ett tillfredsställande projekt kommer man även att uppleva att yrket ger oss en chans att göra ett avtryck i världen, skapa något som finns kvar för generationer efteråt och som kanske till och med kan underlätta för människor i deras dagliga liv.

För min egen del finner jag en stor tillfredsställelse och glädje i att bygga något, och lösa problem som kan uppstå. Trots att programmering tidvis kan upplevas som mycket svårt, och speciellt i början när man försöker sätta sig in i en ny teknik, så är det så otroligt givande när man väl sitter där med det färdiga resultatet! Jag uppmanar alla som känner sig manade att prova på programmering – och självklart, att läsa min blogg!